พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ นำโดย นางวรนุช โหงวสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยสโมสรโรตารีสำโรง คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา