ช่องทางการตอบแบบวัด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

NO GIFT POLICY

งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด  จากการปฏิบัติหน้าที่และในทุกเทศกาล
school-director-web2
no-gift-policy2

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ

นางวรนุช โบราณประสิทธิ์

“เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร  สร้างค่านิยมสุจริตและความโปร่งใส”

หลักสูตรและการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

— หอชมเมืองสมุทรปราการ —