ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ

  รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1011570010 
   รหัส Smis 8 หลัก : 11010028 
  รหัส Obec 6 หลัก : 570010 
       ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 
      ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Klongkratumratutit
        ที่อยู่ : 360 หมู่ที่ 5
        ตำบล : สำโรงเหนือ
          อำเภอ : เมืองสมุทรปราการ
        จังหวัด : สมุทรปราการ
   รหัสไปรษณีย์ : 10270
       โทรศัพท์ : 023857537
       โทรสาร : 023857537
         ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2523
             อีเมล์ : klo_360@hotmail.com
           เว็บไซต์ : https://klo.ac.th
               Facebook : Klongkratumrat-u-tit school
   กลุ่มโรงเรียน : ศรีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำโรงเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ : 9 กม.
 ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 10 กม.

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ