นางวรนุช  โบราณประสิทธิ์

นางวรนุช โบราณประสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Email :  woranuch.pom@gmail.com

โทร. 085-1529678