กิจกรรมโรงเรียนประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565  สโมสรอินเทอร์แรค โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ จัดการประชุมสโมสร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565